Dotychczasowe działania

Dotychczasowe działania

PZN OŚ posiada wieloletnie doświadczenie w realizowaniu działań rehabilitacyjnych. Okręg Świętokrzyski PZN w latach ubiegłych realizował wiele zadań z zakresu aktywizacji osób niepełnosprawnych.

W 2009 roku Okręg z programu PO FIO pozyskał fundusze na projekt „Milowy krok w przyszłość” w kwocie 85 079,00 zł na wzmocnienie potencjału organizacji. Projekty skierowane były do dzieci młodzieży oraz dorosłych osób niewidomych i słabowidzących.

Stowarzyszenie realizowało wiele projektów w ramach programu „Partner – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe”. W ramach tych zadań Okręg realizował szkolenia, kursy, warsztaty dla osób niewidomych i słabowidzących, szkolenia komputerowe, rehabilitacyjne dla opiekunów i członków rodzin osób z dysfunkcją wzroku. Realizował kilka projektów konkursowych, z których rozliczał się terminowo i kompletnie.

Od 2009 roku do dnia dzisiejszego Okręg realizuje zadania zlecane w ramach art. 36 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – zadania dotyczy prowadzenia rehabilitacji w różnych typach placówek. Przykładowo – na realizację zadania w 2010 roku Okręg otrzymał 74 385,00 zł. Działaniami objęto 95 osób niepełnosprawnych wzrokowo. W ramach projektu realizowana jest do dziś rehabilitacja podstawowa – nauka Pisma Braille’a, orientacja przestrzenna, czynności dnia codziennego oraz zdobywanie umiejętności obsługi sprzętu specjalistycznego.