Nasi pracownicy

Nasi pracownicy
szymczyk

Mirosław Szymczyk

czajkowski

Wojciech Czajkowski

Dyrektor biura

lapinska

Edyta Łapińska

Specjalista ds. rehabilitacji

hanus

Jerzy Hanus

Specjalista ds. rehabilitacji

jarzabek

Piotr Jarząbek

Asystent ds. kadrowo-księgowych