Zostań członkiem PZN

Zostań członkiem PZN

Aby zostać członkiem PZN Okręgu Świętokrzyskiego, należy przyjść do siedziby Biura Okręgu lub Kół terenowych (patrz zakładka – Kontakt – adresy Biura i Kół). Podstawą do przyjęcia w poczet członków jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok (symbol 04-O) w stopniu umiarkowanym bądź znacznym wydane przez Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (pierwsza lub druga grupa inwalidzka ze względu na wzrok).

Legitymacja jest wydawana na miejscu, w Biurze Okręgu lub w Kołach (poza Kołem Kielce), dlatego należy przynieść ze sobą zdjęcie. Opłata za legitymację wynosi aktualnie 10 zł. W legitymację wbijane są pieczątki oznaczające wniesienie opłaty za składkę. Legitymacja ta służy głównie do załatwiania spraw Związkowych, tj. do okazywania w jednostkach terenowych przy np. zapisywaniu się na wyjazdy integracyjno-szkoleniowe, do udziału w projektach, przy pobieraniu paczek żywnościowych itp. Uprawnia także do darmowych przejazdów w Kielcach komunikacją miejską wraz z przewodnikiem. Natomiast do przejazdów PKP i innych proszę okazywać tzw. „białe legitymacje” wydane przez Powiatowy bądź Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wysokość składek członkowskich

  • Dzieci do 16 r.ż. nie płacą składek członkowskich.
  • Osoby uczące się do 24 r.ż. płacą 15 zł/ pół roku lub 30 zł/rok (od stycznia do czerwca – I pół roku, od lipca do grudnia – II pół roku), (stawka 2,5 zł/miesiąc).
  • Osoby dorosłe, nieuczące się, płacą 30 zł/pół roku lub 60 zł na rok, (stawka 5 zł. miesiąc).