Aktywizacja osób niepełnosprawnych – wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z dysfunkcją narządu wzroku

Aktywizacja osób niepełnosprawnych - wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z dysfunkcją narządu wzroku

Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach informuje o zadaniu publicznym pn.: Aktywizacja osób niepełnosprawnych – wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z dysfunkcją narządu wzroku.
Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków Wojewody Świętokrzyskiego
Termin realizacji wszystkich działań merytorycznych: od 01 czerwca do 31 grudnia 2023R.
Miejscem realizacji działań merytorycznych będzie placówka rehabilitacyjna prowadzona przez Okręg Świętokrzyski PZN w Kielcach przy ul. Czerwonego Krzyża 3.
Zrealizowane zostaną następujące formy wsparcia:
- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci do 10 r.ż.,
- usprawnianie percepcji wzrokowej,
- nauka pisma L. Braille’a,
- usprawnianie umiejętności komunikacyjnych,
- wsparcie psychologiczne,
- wsparcie ortoptysty,
-adaptacja przestrzeni i dobór pomocy rehabilitacyjnych, – obsługa sprzętu elektronicznego i pomocniczego,
- usługi informacyjno-konsultacyjne,
Działania specjalistów wspierać będzie wolontariusz.
Zadanie ma charakter regionalny, obejmuje swym działaniem beneficjentów z całego terenu województwa świętokrzyskiego.

Do udziału w zadaniu zapraszamy dzieci i młodzież posiadającą orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku oraz dorosłe osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenia ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku, bądź orzeczeniem równoważnym z terenu województwa świętokrzyskiego.

Rekrutacja będzie prowadzona na bazie wskazanej grupy, poprzez udział Zarządów Kół Okręgu oraz zgłoszeń bezpośrednich przez cały okres realizacji projektu.

Wszelkie informacje na temat prowadzonej rekrutacji i realizowanego zadania dostępne są:
- w biurze Okręgu Świętokrzyskiego PZN w Kielcach, ul. Czerwonego Krzyża 3
pod nr tel. (41) 344-88-38, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 15:00,
- w siedzibach Zarządów Kół PZN.