Jubileusz 60-lecia działalności PZN Okręgu Świętokrzyskiego

Jubileusz 60-lecia działalności PZN Okręgu Świętokrzyskiego

W najbliższy piątek, 18 października 2013 r. w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach o godz. 10 odbędzie się Gala z okazji Jubileuszu 60-lecia działalności Okręgu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Niewidomych.
W Gali wezmą udział honorowi członkowie Związku, pracownicy Okręgu na przestrzeni lat, prezesi zarządów Kół i Okręgów, przedstawiciele jednostek pomocowych oraz mediów. Zostaną wręczone dyplomy i odznaczenia, a także nagrody dla uczestników Konkursu Artystycznego.
Program Jubileuszu przedstawia się następująco:
10.00 – Część oficjalna
-          Przywitanie gości
-          Prezentacja zarysu historii, działalności rehabilitacyjnej, społecznej i kulturalnej PZN Okręgu Świętokrzyskiego na przestrzeni lat
-          Wręczenie dyplomów i odznaczeń dla zasłużonych działaczy Związku
i przedstawicieli instytucji pomocowych
-           Prezentacja sprzętu i oprogramowania tyfloinformatycznego
11.45 – Przerwa na poczęstunek

12.00 – Część artystyczna
-         Wystawa prac konkursowych
-          Wręczenie dyplomów i nagród laureatom Konkursu Artystycznego
-          Prezentacja dorobku artystycznego wybranych uczestników Konkursu
Zapraszamy wszystkich chętnych członków Związku.