Klub seniora 2023

Klub seniora 2023

Polski Związek Niewidomych Okręg świętokrzyski w Kielcach 
zaprasza do udziału w projekcie 
„Klub seniora 2023 – Program zintegrowanych działań na rzecz poprawy sprawności fizycznej i intelektualnej osób starszych z dysfunkcją narządu wzroku.”.
Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2023r.
Projekt dotyczy zorganizowania zintegrowanych działań Klubu seniora 2022 mającego na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej co skutkować będzie zmniejszeniem zjawiska wykluczenia społecznego dla 40 osób starszych, niepełnosprawnych wzrokowo w stopniu znacznym lub umiarkowanym z województwa świętokrzyskiego
Realizacja w/w zadania odbędzie się w terminie  01.06.2023r – 30.11.2023r 
Uczestnikami zadania mogą zostać osoby niepełnosprawne z terenu województwa świętokrzyskiego w tym osoby, które posiadają orzeczenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze względu na wzrok
Bliższe informacje pod numerem telefonu 690 895 881, 41 344 88 38 
oraz w biurze PZN OŚ przy ul. Czerwonego Krzyża 3 w Kielcach.