Kultura dotykiem – aktywność kulturalna niewidomych i słabowidzących osób z woj. świętokrzyskiego

Kultura dotykiem – aktywność kulturalna niewidomych i słabowidzących osób z woj. świętokrzyskiego

Polski Związek Niewidomych Okręg świętokrzyski w Kielcach
zaprasza do udziału w projekcie
„Kultura dotykiem – aktywność kulturalna niewidomych i słabowidzących osób z woj. świętokrzyskiego.”.
Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2021r.
Projekt dotyczy zorganizowania warsztatów artystycznych w plenerze zakończonych wystawą w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach oraz audycją radiową prezentującą twórczość artystyczną oraz wspierającą i promującą początkujących twórców.
Realizacja w/w zadania odbędzie się w terminie
24– 25 czerwiec 2021r.
w „KARCZÓWKA-KLASZTOR.”,
Karczówka Klasztor 1,
25-755 Kielce
Uczestnictwo w zadaniu jest odpłatne – 32,96 zł/os
Uczestnikami zadania mogą zostać osoby niepełnosprawne z terenu województwa świętokrzyskiego w tym osoby, które posiadają orzeczenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze względu na wzrok (wraz z opiekunami/przewodnikami dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności).
Bliższe informacje pod numerem telefonu 690 895 881, 41 344 88 38
oraz w biurze PZN OŚ przy ul. Czerwonego Krzyża 3 w Kielcach.