Projekt „Droga do samodzielności PZN 2015″

Projekt "Droga do samodzielności PZN 2015"

Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski, serdecznie zaprasza w dn. 26-29 sierpnia 2015 do Sielpi (Ośrodek Łucznik), do udziału w projekcie pn. „Droga do samodzielności PZN 2015 – Program zintegrowanych działań Polskiego Związku Niewidomych mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku z województwa świętokrzyskiego”.

W programie m.in. zorganizowanie grupowych i indywidualnych zajęć z zakresu: technik komunikacji, treningu orientacji przestrzennej, wykonywania czynności dnia codziennego, usprawnienia widzenia, udzielania informacji dot. aspektów prawnych, pomocy finansowej i rzeczowej MOPR/PCPR, PFRON, czy treningu psychospołecznego.

Szczegółowe informacje w siedzibie Okręgu PZN przy ul. Czerwonego Krzyża 3 oraz pod numerem 690 895 888 – osoba do kontaktu Wojciech Czajkowski.