Projekt: Ochrona i promocja zdrowia.

Projekt: Ochrona i promocja zdrowia.

Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski
we współpracy z Urzędem Miasta Kielce serdecznie zapraszają na:

  • konferencję programową pn.:

„Znaczenie wczesnej interwencji terapeutycznej w przygotowaniu dziecka niewidomego do edukacji szkolnej – propagowanie modelu wczesnej interwencji”

  • cykl indywidualnych spotkań edukacyjnych skierowanych do rodziców dzieci niewidomych

organizowane w ramach realizacji zadania publicznego w okresie od 1 do 30 listopada 2014 roku.
W celu uzyskania dodatkowych informacji  proszę o kontakt telefoniczny: 690 895 881.
PZN_ULOTKA zadania pn.: Ochrona i promocja zdrowia 31.10.2014