Projekt: Seniorada 2015

Projekt: Seniorada 2015

Seniorada 2015 to program zintegrowanych działań na rzecz poprawy sprawności fizycznej i intelektualnej osób starszych z dysfunkcją narządu wzroku Polskiego Związku Niewidomych z województwa świętokrzyskiego.

Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne w wieku 60 +, z terenu województwa świętokrzyskiego, które posiadają  orzeczenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze względu na wzrok, do udziału w projekcie obejmującym działania mające na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej osób starszych, realizowanym przy dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r.

Zadania projektu realizowane będą w terminie od 04 maja do 31 października 2015r.

W ramach projektu serdecznie zapraszamy  m.in. na:

  • Spotkania organizacyjne w Klubach Seniora,
  • Spektakle teatralne oraz koncerty,
  • Zajęcia fitness,
  • Publiczne odtwarzanie filmów z audio deskrypcją itp.

Bliższe informacje pod numerem telefonu 690 895 881 oraz w biurze PZN OŚ przy ul. Czerwonego Krzyża 3 w Kielcach

Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r.