Projekt w Muszynie!

Projekt w Muszynie!

Zapraszamy osoby nowo ociemniałe i niewidome do udziału
w projekcie realizowanym w Ośrodku Rehabilitacyjnym „Nestor” w Muszynie.

Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski zaprasza osoby z województwa świętokrzyskiego, w tym osoby, które posiadają orzeczenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze względu na wzrok ewentualnie posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku (w przypadku osób do 16 r.ż.), a są osobami nowo ociemniałymi lub niewidomymi od urodzenia,  lub u których nastąpiło pogorszenie widzenia i podstawowa rehabilitacja w zakresie tyflopedagogiki jest niezbędna wraz z członkami rodzin – opiekunami osób, którym pomoc taka jest niezbędna.

Zadanie realizowane będzie w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Nestor” w Muszynie przez 4 dni: od 15 do 18 października 2014 r.

Działania szkoleniowe i warsztatowe w zakresie rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku w trakcie pobytu w ośrodku:

  1. Czynności dnia codziennego i samoobsługi
  2.  Orientacja przestrzenna w przestrzeni zamkniętej i samodzielne poruszanie się za pomocą białej laski oraz umiejętne korzystanie z pomocy przewodnika
  3. Orientacja przestrzenna w terenie otwartym
  4. Ćwiczenia ruchowe/fizjoterapeutyczne
  5. Zostaną utworzone tzw: „Samopomocowe grupy wsparcia”

Szczegółowe informacje pod nr tel: 41 344 88 38, 690 895 881 oraz w kołach terenowych PZN Okręgu Świętokrzyskiego.

Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu województwa Świętokrzyskiego w 2014 r.