Przegląd prac i wykonań uczestników Konkursu Artystycznego w ramach Obchodów Jubileuszu 60-lecia PZN OŚ.

Przegląd prac i wykonań uczestników Konkursu Artystycznego w ramach Obchodów Jubileuszu 60-lecia PZN OŚ.

24 września 2013 roku o godzinie 11 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach,
w Studiu Nagrań, miało miejsce zebranie Komisji Konkursowej. Konkurs Artystyczny jest częścią projektu pn. „Aktywizacja niewidomych i słabo widzących – działalność kulturalno-rehabilitacyjna Okręgu Świętokrzyskiego PZN połączona z Obchodami Jubileuszu 60-lecia”, dofinansowanego ze środków Województwa Świętokrzyskiego. W Konkursie udział wzięło 15 osób niewidomych i słabo widzących z Okręgu Świętokrzyskiego – członków Związku, w trzech dziedzinach:

Sztuka plastyczna

1. Janina Kozieł – kwiaty z papieru, origami (Koło Kielce)

2. Marianna Pisarczyk – hafciarstwo (Koło Kielce)

3. Jarosław Kostrzewa – rysunek (Koło Ostrowiec Św.)

4. Zygfryd Fuks – rzeźba (Koło Sandomierz)

5. Stanisław Posłowski – rękodzieło artystyczne (Koło Sandomierz)

6. Ryszard Rowiński – rękodzieło artystyczne (Koło Sandomierz)

7. Patrycja Suder – malowanie, bukiety (Koło Końskie)

8. Marzena Ostrowska – obrazy, haft gobelinowy (Koło Włoszczowa)

Muzyka

1. Karol Bilski – gra na akordeonie (Koło Starachowice)

2. Zbigniew Jamróz – śpiew (Koło Kielce)

3. Jan Urbański – śpiew (Koło Kielce)

Literatura

1. Maria Pieńkowska – wiersze (Koło Ostrowiec Św.)

2. Henryka Pająk – wiersze (Koło Ostrowiec Św.)

3. Lech Łysak – gawędy świętokrzyskie (Koło Kielce)

4. Eugeniusz Sideł – wiersze (Koło Kielce)

Uczestnicy Konkursu pokrótce przedstawiali swoją osobę oraz opowiadali o dziedzinie sztuki, którą się pasjonują. Prezentacja prac i wykonań następowała naprzemiennie. W Studiu Nagrań znajdował się odpowiedni sprzęt do wykonywania utworów (keyboard, głośniki, mikrofony) oraz miejsce do wystawienia prac.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą Prezes PZN OŚ Mirosław Szymczyk, Dyrektor Biura Wojciech Czajkowski, Członek Zarządu oraz Dyrektor Krajowego Centrum Kultury Niewidomych Romuald Jantarski, Dyrektor Artystyczny KCKN Arkadiusz Szostak oraz znawca literatury Stanisław Nyczaj.

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przed Galą Obchodów Jubileuszu 60-lecia PZN OŚ, odbywającą się 18 października. Otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne (finansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego), będą mogli również zaprezentować się w części artystycznej Gali.

Lista Laureatów zostanie ogłoszona także na stronie internetowej.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom Konkursu i cieszymy się, że mają Państwo odwagę i siłę żyć z pasją, nadając sens swemu życiu i rozwijając piękno sztuki w swoim otoczeniu. Dziękujemy, że zechcieli Państwo podzielić się radością tworzenia z nami, pomimo bariery, jaką jest niepełnosprawność wzrokowa.

Zapraszamy za kilka dni do odwiedzenia Galerii Zdjęć.