Sport to zdrowie – edycja 2023

Sport to zdrowie - edycja 2023

Polski Związek Niewidomych Okręg świętokrzyski w Kielcach
zaprasza do udziału w projekcie
„Sport to zdrowie 2023 – zorganizowanie szkolenia zakończonego zawodami sportowymi w lekkoatletyce oraz warcabach 100-polowych”.
Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2023r.
Zadanie dotyczy realizacji programu zintegrowanych działań z zakresu sportu wśród osób niepełnosprawnych wzrokowo, organizacja zawodów wojewódzkich, w szczególności dla 23 osób niewidomych i słabowidzących w stopniu znacznym lub umiarkowanym z województwa świętokrzyskiego wchodzących w poczet członkostwa Polskiego Związku Niewidomych (wraz z opiekunami/przewodnikami)
Realizacja w/w zadania odbędzie się w terminie 29 – 30.08.2023r

Bliższe informacje pod numerem telefonu 690 895 881, 41 344 88 38
oraz w biurze PZN OŚ przy ul. Czerwonego Krzyża 3 w Kielcach.