„Teatr za złotówkę”

"Teatr za złotówkę"

Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski, serdecznie zaprasza wszystkich „teatromanów” do teatru im. S. Żeromskiego – w ramach projektu pn. „Sztafeta PZN 2015  – Program zintegrowanych działań z zakresu organizacji imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niewidomych i słabowidzących Polskiego Związku Niewidomych z województwa świętokrzyskiego”,  na następujące spektakle:

  • Lordy” w dniu 04 października 2015r. o godz. 19:30,
  • „Kordian” w dniu 10 października 2015r. o godz. 19:00,
  • „Hrabina Batory” w dniu 16 października 2015r. o godz. 19:00.

Koszt biletu – 1 zł. Dla osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności ze względu na wzrok istnieje również możliwość zakupu biletu dla opiekuna. Szczegółowe informacje  i odbiór biletów w siedzibie PZN Koła Kielce przy ul. Sienkiewicza 68.

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2015r.