Wigilia w Kole PZN w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wigilia w Kole PZN w Ostrowcu Świętokrzyskim

13 grudnia 2013 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Sandomierskiej 26a
w Ostrowcu Świętokrzyskim o godz. 10 odbyła się uroczysta Wigilia dla członków Koła.
W wydarzeniu wzięło udział około 70 osób, a wśród nich honorowi goście:

Pan Paweł Górniak – Wiceprezydent Miasta

Pan Jarosław Górczyński – Poseł na Sejm

Pani Grażyna Słowik – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Pani Krystyna Jurys – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego

Pani Katarzyna Bielecka – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego

Pan Józef Grabowski – Dyrektor Szpitala w Ostrowcu, Radny Sejmiku Wojewódzkiego

Pani Marzena Banasik – Przewodnicząca ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Pani Bożena Nawara – Pracownik socjalny

Pan Krzysztof Żywczyk – Pracownik socjalny

Pani Anna Adamska – Nauczyciel w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Państwo Jolanta i Zygmunt Kłonicowie

Ksiądz Dariusz Kowalski

Chór Cantate Domino

Wigilia odbyła się dzięki dotacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, ze środków PFRON i przy udziale własnym.

Serdeczne podziękowania dla Państwa Szczygłów oraz Pani Krystyny Jurys i Katarzyny Bieleckiej za dostarczenie owoców.