Wymiana młodzieży w Finlandii i Bułgarii

Wymiana młodzieży w Finlandii i Bułgarii

Polski Związek Niewidomych zaprasza osoby z dysfunkcją wzroku do udziału w wymianie młodzieży zorganizowanej w:

  • Finlandii – dla osób od 18 do 30 roku życia , we współpracy z Fińskim Związkiem Niewidomych, w miejscowości Turku w dniach 25-31 października 2015r,
  • Bułgarii- dla osób od 18 do 29 roku życia, we współpracy z bułgarską organizacją CSSI Priorities w miejscowości Vratsa w dniach  12-20 września 2015r.

W wymianie w Finlandii wezmą udział dwie ośmioosobowe grupy młodzieży: z Finlandii i z Polski.  Główny temat wymiany to kultura dostępna dla osób z dysfunkcją wzroku.  W czasie wymiany przewidziano różnorodne działania dot. kultury i twórczości artystycznej, np. odwiedzanie miejsc kultury, warsztaty teatralne, wspólny występ. W programie zaplanowano również zwiedzanie miasta Turku, pobyt w fińskiej saunie i różne dodatkowe atrakcje.

W wymianie w Bułgarii wezmą udział ośmioosobowe grupy młodzieży z Belgii, Bułgarii, Litwy, Mołdawii i z Polski. Główne cele wymiany to promowanie aktywnego obywatelstwa, włączenia społecznego i solidarności, ponadto przedsiębiorczości, międzykulturowego dialogu i zdrowego stylu życia. W czasie wymiany przewidziano różnorodne działania, takie jak dyskusje, warsztaty, wyjścia do miejsc kultury i inne.

Udział w wymianie młodzieży będzie dla uczestników okazją do praktycznego wykorzystania znajomości języka angielskiego i poszerzenia kompetencji w zakresie porozumiewania się w tym języku, do wymiany doświadczeń z uczestnikami z innych krajów, do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni, do poznania kultury i zwyczajów Finlandii i Bułgarii.

Udział w wymianie jest bezpłatny, uczestnik pokryje wyłącznie część kosztów podróży, jeżeli zostanie przekroczony limit kwoty przyznanej na pokrycie kosztów podróży w ramach projektu.

Wszystkich chętnych prosimy o pilny kontakt do 24 lipca z Polskim Związkiem Niewidomych Okręgiem Świętokrzyskim w Kielcach, przy ul. Czerwonego Krzyża 3 celem wypełnienia formularza zgłoszeniowego.