Zaproszenie do udziału w projekcie dla Seniorów 60+

Zaproszenie do udziału w projekcie dla Seniorów 60+

Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski zaprasza osoby niepełnosprawne w wieku 60 plus, z terenu województwa świętokrzyskiego, które posiadają  orzeczenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze względu na wzrok, do udziału w projekcie obejmującym działania mające na celu aktywizację osób starszych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu, realizowanym przy dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2014 r.

Zadania projektu realizowane będą w terminie od 02 czerwca do 31 października 2014r.

W ramach projektu serdecznie zapraszamy  na:

  • Spektakle teatralne oraz koncerty
  • Publiczne odtwarzanie filmów z audio deskrypcją,
  • Spotkania organizacyjne w Klubach Seniora i na Uniwersytecie III Wieku
  • Spacery krajoznawcze po Kielcach z przewodnikiem świętokrzyskim itp.

Bliższe informacje pod numerem telefonu 690 895 881 oraz w biurze PZN OŚ przy ul. Czerwonego Krzyża 3 w Kielcach

Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu województwa Świętokrzyskiego w 2014 r.