Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję

Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski zaprasza na konferencję szkoleniową pn. „Znaczenie wczesnej interwencji terapeutycznej w odniesieniu do dzieci z dysfunkcją wzroku – propagowanie modelu wczesnej interwencji  w województwie świętokrzyskim” w dniach 19-20 września 2015 r. o godz. 10:00 w auli Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach przy ul. IX Wieków Kielc 19.

Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski

we współpracy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, Kuratorem Świętokrzyskim oraz Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach

zaprasza na konferencję szkoleniową

pn. „Znaczenie wczesnej interwencji terapeutycznej   w odniesieniu do dzieci z dysfunkcją wzroku – propagowanie modelu wczesnej interwencji  w województwie świętokrzyskim”

organizowaną w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, która odbędzie się w dniach 19-20 września 2015 r. o godz. 10:00 w auli Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach przy ul. IX Wieków Kielc 19.

Do udziału w konferencji zapraszamy rodziców, opiekunów dzieci z dysfunkcją wzroku, studentów, pedagogów, psychologów, okulistów i wszystkich zainteresowanych tematem. Wstęp wolny.

Program Konferencji

19.09.2015 r.

 • 9:30 – rejestracja uczestników
 • 10:00 – otwarcie konferencji
 • 10:10 – Podstawowe elementy anatomii i fizjologii układu wzrokowego                  Podstawowe wiadomości dotyczące wad refrakcji i fizjologii układu wzrokowego
 • 11:30 – Rozwój zdolności widzenia – warunki prawidłowego rozwoju widzenia, kolejność pojawiania się funkcji wzrokowych i zachowań kierowanych wzrokiem
 • Zaburzenia w rozwoju funkcji wzrokowych i ich wpływ na rozwój poznawczy i motorykę słabowidzących dzieci
 • 13:20 – przerwa kawowa
 • 13:50 – 16:00 – Funkcjonalna ocena widzenia dzieci słabowidzących:
 • - czynniki mające wpływ na funkcjonowanie wzrokowe  (model funkcjonowania wzrokowego Ann Corn)
 • - cele i warunki przeprowadzania funkcjonalnej oceny widzenia u dzieci
 • - kolejność i sposób postępowania podczas oceny funkcji wzrokowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          20.09.2015 r.
 • 9:30 – rejestracja uczestników
 • 10:00–15:30 – Terapia widzenia dzieci słabowidzących, w tym
 • Założenia stymulowania widzenia u małych dzieci słabowidzących  i dzieci z niepełnosprawnością złożoną; proces stymulowania widzenia wg etapów rozwoju widzenia
 • Rodzaje pomocy wykorzystywanych do usprawniania i rozwoju widzenia
 • Program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem N.C. Barragi, J. Morris – podstawowe informacje nt Programu
 • Założenia „Oregońskiego programu rehabilitacji niewidomych  i słabowidzących dzieci w wieku od 0 do 6 lat” Donnise Brown, Vickie  Simmons, Judy Merhtvin
 • Pomoce optyczne i nieoptyczne wykorzystywane przez dzieci słabowidzące
 • Ocena i modyfikacja otoczenia pod kątem potrzeb dzieci słabowidzących
 • W międzyczasie przewidziana przerwa kawowa
 • 15:30 – 16:00 – panel dyskusyjny, pytania, podsumowanie, zakończenie konferencji.

 Projekt współfinansowany ze środków Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r.