Zaproszenie na rehabilitację w Muszynie

Zaproszenie na rehabilitację w Muszynie

 Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach, serdecznie zaprasza do udziału w zadaniu pn: „Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla osób niewidomych i słabowidzących – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby” w Muszynie w dn. 22 -25 września 2015.

Uczestnikami zadania mogą zostać osoby niewidome i słabowidzące, z terenu województwa świętokrzyskiego  które posiadają orzeczenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze względu na wzrok, ewentualnie posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku (w przypadku osób do 16 r.ż.), a są osobami nowo ociemniałymi lub niewidomymi od urodzenia, lub u których nastąpiło pogorszenie widzenia i podstawowa rehabilitacja w zakresie tyflopedagogiki jest niezbędna wraz z członkami rodzin – opiekunami osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, którym pomoc taka jest niezbędna.

Uczestnictwo w zadaniu jest odpłatne i wynosi 34,00 zł/os.

Zadanie będzie realizowane w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym  PZN „Nestor” w Muszynie, w dniach od 22 do 25.09.2015 r.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostaną działania rehabilitacyjne:

1. Nauka czynności dnia codziennego i samoobsługi, w tym:
- nauka posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym
dla osób niewidomych   i słabowidzących: optycznym i nieoptycznym.
- przywrócenie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego i samoobsługi,
- dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.
2. Orientacja przestrzenna w przestrzeni zamkniętej i samodzielne poruszanie się za pomocą
białej laski oraz umiejętne korzystanie z pomocy przewodnika.
3. Orientacja przestrzenna w terenie otwartym – rehabilitacja ruchowa w terenie.
4. Ćwiczenia ruchowe/fizjoterapia.
5. Samopomocowe grupy wsparcia.

Bliższe informacje pod numerem telefonu 690 895 881,  41 344 88 38
oraz w biurze PZN OŚ przy ul. Czerwonego Krzyża 3 w Kielcach.

 

Zadanie realizowane przez Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski
przy wsparciu
finansowym ze środków PFRON
będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2015r.