Zarząd tymczasowy w Kole Ponidzie

Zarząd tymczasowy w Kole Ponidzie

W Busku-Zdroju, w Kole terenowym Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Świętokrzyskiego, został powołany Zarząd tymczasowy. Obejmuje on trzy powiaty: buski, pińczowski i kazimierski.
Po odejściu byłej Prezes Pani Apolonii Kiwior, aktualnie funkcję tę sprawuje Prezes Koła Jędrzejów – Pani Renata Świtalska. Koło jest czynne w środy w godzinach 9 – 13.
Kontakt pod numerem telefonu: 690 895 887.